Tietosuojaseloste

Tämä on Presto Artist & Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.04.2018. Viimeisin muutos 25.04.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Presto Artist & Consulting Oy

Jorma Anttila
Kauppurienkatu 33
90100 Oulu
Y-tunnus: 1852343-2
Puhelin: 044 298 1131

toimisto@booklkv.fi

2. Rekisterin nimi

Presto Artist & Consulting Oy:n asiakasrekisteri.

3.  Rekisteröidyt

Suomalaiset asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, vuokrataloyhtiöt sekä niiden osakkaat, vuokralaiset, hallituksien jäsenet, isännöintitoimistot ja yritykset.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakassuhteen perustaminen vaatii toimeksiantosopimusten ja selostusliitteiden tekemistä varten asiakkaiden tunnistamisen. Tunnistaminen vaatii Suomessa  hyväksytyn henkilöllisyystodistuksen.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluistamme kertomiseen sekä lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen (ilmoitusten teko).

Henkilötietojen tarkistamisessa huolehdimme Rahanpesulain vaatimasta  erityisestä huolellisuudesta.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella messutapahtumissa tai lomakkeella kerättyjen tietojen perusteella. Asiakkaalta otetaan suostumus tietojen keräämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä asiakasyrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Syntymäaika ja henkilötunnus
  • Matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Osoitetiedot
  • Y-tunnus
  • Tiedot omistussuhteista

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään henkilökohtaisesti asiakassuhdetta perustettaessa tai asiakkaalta verkkolomakkeella.

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Presto Artist & Consulting Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto ja tietojen käsittelijät

Asiakastietojen säilyttämisvelvollisuus on 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisteröidyllä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Markkinointilistaltamme voi poistua asiakkaan näin halutessa.

Henkilötietoja käsittelevät Sari Anttila ja Jorma Anttila.

Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin  , että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Pyyntö tulee tehdä osoitteen:

Presto Artist & Consulting Oy

Kauppurienkatu 33

90100 Oulu

9. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot.

10. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

11. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Verkkopalvelumme käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.