Tarjouskauppa

Tarjouskauppa on vakiintunut kauppatapa, jossa kiinteistönvälittäjä on yhdessä myyjän kanssa määritellyt kohteelle velattoman lähtöhinnan, joka näkyy kohdetta markkinoitaessa.

Tarjouskauppa-palveluun sopivat erityisesti asunnot, joista on runsaasti kysyntää ja toisaalta asunnot, joille on haastavaa asettaa lähtöhintaa.

Tarjouksen tekeminen tarjouskaupassa

Ostajaehdokkaat tekevät tarjoukset velattomasta lähtöhinnasta ylöspäin.

Ostajaehdokas tekee kirjallisen tarjouksen ja kiinteistönvälittäjä huolehtii, että tarjoukseen kirjataan kaikki keskeiset ehdot. Tarjous voi olla myös ehdollinen.

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 48 tuntia, jotta muut ostajaehdokkaat ehtivät tehdä oman tarjouksensa. Välittäjä esittelee tarjoukset viipymättä myyjälle. Myyjä voi joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen aikaisintaan sen oltua voimassa 44 tuntia.

Tarjouksen näkyvyys

Tehdyt tarjoukset ovat nähtävillä verkossa ja kaikilla on siten mahdollisuus tehdä tämän tiedon perusteella uusi korotettu tarjous.

Kohteesta kiinnostuneet voivat myös ilmoittautua kohteen seuraajiksi tarjouskauppa-sivulla. Seuraajat saavat tiedon sähköpostiinsa aina, kun kohteeseen tulee uusia tarjouksia. Tarjouskauppa-sivulla näkyy seuraajien lukumäärä.

Tarjouksen hyväksyminen ja päättyminen

Myyjä päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla.

Tarjouskaupan päättyessä saavat sekä seuraajat että tarjouksentekijät siitä tiedon.

Kerromme mielellämme lisää tarjouskaupasta.

Otathan yhteyttä, Sari Anttila 044-298 1130.